Zasady gwarancji naszych wyrobów

Wszystkie prace wykonane przez nasze laboratorium są objęte gwarancją. Okres gwarancji trwa 3 miesiące licząc od daty dostarczenia pracy do gabinetu. 

Do każdego aparatu dołączamy „Instrukcję użytkowania aparatu” na której umieszczone są również zasady gwarancji. Powyższy dokument zawiera dane pacjenta i pacjent powinien otrzymać go wraz z aparatem. W przypadku gdy pacjent otrzymał aparat w innym terminie niż data dostarczenia pracy do gabinetu, lekarz powinien umieścić w „Instrukcji” właściwą datę. Do aparatu kierowanego do naprawy gwarancyjnej należy dołączyć oryginalną „Instrukcję użytkowania aparatu” lub (w przypadku gdy jest to niemożliwe) numer ewidencyjny aparatu, który jest umieszczony na kopii karty zlecenia, datę dostarczenia aparatu pacjentowi i dane pacjenta.

Jeżeli w okresie gwarancyjnym (3 miesiące) nasza praca była naprawiana w obcej pracowni, automatycznie traci gwarancję.

Jeżeli na karcie zleceń nie będzie żadnych danych pacjenta, praca może być wykonana, jednakże bez żadnej gwarancji. Wszystkie nasze prace katalogujemy, a bez danych pacjenta jest to niemożliwe, a tym samym późniejsza poprawna identyfikacja pracy jest niemożliwa i dlatego nie możemy dać na nią gwarancji.