Zasady wspołpracy

Wyciski do wykonania pracy przyjmujemy tylko i wyłącznie z kartą zlecenia na której umieszczony jest dokładny projekt i opis pracy, dane pacjenta i lekarza zlecającego, data pobrania wycisku oraz oddania pracy. Prace wykonywane są zgodnie z projektem i opisem na zleceniu.

 

Nie bierzemy odpowiedzialności za błędnie wypełnione druki zleceń dostarczone do pracowni. Prace z kartą zlecenia bez wpisanej daty oddania traktowane są jako nie pilne i są wykonywane w terminie do 14 dni.

Modele robocze na których wykonywane jest zlecenie, również dodatkowe modele konieczne do wykonania pracy w zgryzie konstrukcyjnym wliczone są w cenę aparatu. Za dodatkowe modele robocze, np. odlane z kolejnego wycisku tego samego łuku lub na których nie została wykonana praca z powodu niedokładnego wycisku, doliczana jest opłata według aktualnego cennika. Również za wszystkie modele, na których w przeciągu miesiąca nie została wykonana praca, doliczamy kwotę z aktualnego cennika.

W przypadku niejasności (niedokładność wycisku lub pasowanie pierścienia) widocznych przed odlaniem modeli zawsze kontaktujemy się z gabinetem.

Jeżeli praca zostaje wykonana na odpowiedzialność lekarza (zły wycisk, złe obsadzenie pierścieni itp.) i nie będzie ona pasowała, pobierana jest opłata zgodnie z aktualnym cennikiem.